ogólnopolski poziom zachorowalności

tendencja
stabilna

OD 23.03

DO 31.03

2018

skala

Mapa zachorowań została utworzona na podstawie tygodniowych meldunków epidemiologicznych, pochodzących z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego
Zakładu Higieny, dotyczących każdego województwa oraz ogólnej liczby zachorowań w Polsce. Tendencja została określona w porównaniu z danymi z poprzedniego tygodnia.